”Talawang Persegi Lima” 

Perisial tradisional yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala bahaya yang datang. Ini mempunyai makna jiwa kepahlawanan, semangat tinggi dan sikap gagah berani menghadapi tantangan dan hambatan.

Belanga dan Seutas Tali Tengang” 

Tempat menyimpan benda-benda pusaka dan tulang arwah leluhur yang melambangkan hidup bersama, saling tolong menolong dan menghargai

Bintang Bersegi Lima” 

Melambangkan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mandau dan Sumpit” 

Senjata tradisional suku Dayak yang melambangkan kesiapsiagaan setiap saat untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan dan gagah berani dalam menegakkan kebenaran.

”Rumah Betang” 

Rumah adat Kalimantan Tengah yang melambangkan hidup rukun dan damai dalam semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan

”Serumpun Bulir Padi” 

Merupakan bahan makanan pokok rakyat Indonesia yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat atas hasil pembangunan

”Serangkai Kapas” 

Melambangkan kesucian dan semangat juang yang tinggi dalam melakukan pembangunan

”Sepasang Ikan Balida” 

Merupakan potensi andalan Kabupaten Seruyan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat

”Motto” 

Motto Kabupaten Seruyan adalah “Gawi Hatantiring” yang berasal dari bahasa daerah Dayak Ngaju yang mempunyai arti Bekerja Bersama-sama